Αξιόπιστα, γρήγορα και με ασφάλεια

Οχήματα με πιστοποιήσεις και προδιαγραφές EURO 6 και EURO 5 EEV

Ψυκτικοί θάλαμοι με πιστοποιήσεις FRC και FGases

Συνδυασμένη Μεταφορική Αλυσίδα

Μεταφορές σε Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη